Välkommen
Om oss
Dykinfo
Dykbutik
Dykkurser
Dykresor
Nyheter
Fotografi-galleri
Kontakt
English
Deutsch
Français
Italiano
Svenska
Japanese
Ao Nang Divers - The perfect place for diving or to learn to dive in Krabi / Ao Nang

The Tsunami on December 26, 2004 -
The effects and what we do...
Turtle

Dive Center Workshop   Den ytterst professionella ledningen av vår dykskola erbjuder flera dyktjänster. Löpande service och underhåll av vår dykutrustning i samarbete med professionella servicecentras är av högsta prioritet.

   Med våra noga utvalda anställda (3 till 4 "Instructors" och 3 till 4 "Divemasters" eller "Assistant Instructors"), som alla är välbekanta med begreppet "teamwork", så har AO NANG DIVERS möjligheten att erbjuda ett antal tjänster. Alla kurser finns tillgängliga på tyska, franska och engelska, samt på flera nordiska språk beroende på säsong.


Välkommen - Om oss - Dykinfo - Dykbutik - Dykkurser
Dykresor - Nyheter - Fotografi-galleri - - Kontakt

Deutsch - Français - Italiano - English - Japanese

 

 

 

 

 

......

......

......

......

......